KUULUTUSE SAATMISE ANKEET

Kuulutuse panemine saematerjal.ee lehele on tasuta.
Hetkel on võimalik ka pildiga kuulutust üles panna just tehnika müügi puhul, kuid siis tuleks pilt või pildid saata info@saematerjal.ee postkasti kindlasti samal päeval.